NLFRENG

De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren naar een bipolair toezichtmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model.

De implementatie van het Twin Peaks-model vanaf 1 april 2011 komt structureel tegemoet aan de twee hoofddoelen van het financieel toezicht en wordt als volgt georganiseerd:

             
    NBB     FSMA  
    De Nationale Bank van België wordt, naast het waarborgen van de macro-economische stabiliteit van het financiële stelsel, eveneens verantwoordelijk voor het individuele toezicht van prudentiële aard op het merendeel van de financiële instellingen (microprudentieel toezicht).     De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de opvolger van de CBFA, verruimt haar actieterrein inzake toezicht op de gedragsregels van toepassing op de financiële tussenpersonen, waardoor een loyale, billijke en professionele behandeling van de klanten gewaarborgd kan worden.