Home
Openbaarmaking van transacties van bedrijfsleiders

Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid bij een emittent van financiële instrumenten en nauw met hen gelieerde personen moeten hun persoonlijke transacties in bepaalde categorieën van effecten van deze emittent melden aan de CBFA.

Deze meldplicht vloeit voort uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (artikel 25bis, §2) en de artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit van 5 maart 2006, die de Europese wetgeving ter zake omzetten.

Op grond van artikel 15 van het koninklijk besluit maakt de CBFA de gemelde transacties openbaar. Zij controleert hierbij enkel de herkomst van de melding; de inhoud van de melding valt onder de verantwoordelijkheid van de meldplichtige.

Zolang het totaalbedrag van de transacties de drempel van 5.000 euro niet overschrijdt, mag de melding ervan worden uitgesteld, uiterlijk tot 31 januari van het volgende kalenderjaar. Wanneer de drempel wordt overschreden, moeten alle tot dan toe verrichte transacties worden gemeld binnen de vijf werkdagen na de uitvoering van de laatste transactie. Dergelijke meldingen worden aangemerkt als “gegroepeerde melding”, waarbij de datum van de laatste transactie zal worden vermeld.

Onderstaande tabel bevat de meest recente meldingen (laatste update '10/01/2014'); u kunt andere transacties zoeken volgens datum van openbaarmaking of volgens emittent.

 

Datum openbaarmaking Meldplichtige Emittent
top